» Regulamin

Kontakt

 • Niesmak Alicja
  ul.Opolska 17
  47-120 Zawadzkie
  NIP: 756-100-19-05
 • E-mail:budowlaniec2016@gmail.com
 • Telefon+48 691 723 524
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 8.00 - 19.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.budowlaniec.com.pl


 

I. Wstęp

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów jest firma Budowlaniec Przedsiębiorstwo Prywatne Rafał Niesmak z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Opolska 17, zarejestrowana w CEIDG (Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), NIP: 756-100-19-05, Regon: 531007614, będąca właścicielem sklepu internetowego www.budowlaniec.com.pl zwanego dalej sklepem.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy firmą Budowlaniec Przedsiębiorstwo Prywatne Rafał Niesmak a Klientem.

 3. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zakupów w Sklepie.

 

II. Zamówienia

 1. Zamówienie może złożyć w Sklepie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna (zwana dalej Klientem).

 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu www.budowlaniec.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje:

  a) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności: przedpłata – z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar kwoty wskazanej w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia,

  b) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności: przy odbiorze – z chwilą odbioru towaru przez Klienta i jednoczesnej zapłaty za towar kwoty wskazanej w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia.

 4. Na stronie internetowej Sklepu oprócz towarów, które Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego www.budowlaniec.com.pl, znajdują się również informacje o pozostałych towarach firmy Budowlaniec Przedsiębiorstwo Prywatne Rafał Niesmak, które mogą zostać nabyte przez Klienta bezpośrednio w siedzibie firmy. Klient może uzyskać telefoniczną informację o dostępności i cenie przedmiotowych towarów pod numerem telefonu: 691 723 524

 5. Sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 4 nie odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Wskaźnik dostępności towaru na stronach internetowych Sklepu nie gwarantuje, iż dany towar jest w danym czasie na stanie, służy jedynie do określenia wstępnej informacji. Cena w Sklepie 0.00 oznacza, iż towar jest niedostępny, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości zakupu tego towaru.

 7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail oraz pełnego adresu dostawy.

 8. Nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, do Klienta zostanie wysyłany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do systemu (potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia). W treści potwierdzenia wpłynięcia zamówienia zostaną umieszczone m.in. dane Klienta, lista zamówionych towarów wraz z informacją o ich dostępności, informacja o przybliżonym terminie realizacji zamówienia, jak również informacje dotyczące płatności (wysokość należności za towar i za koszt dostawy, do jakiej uiszczenia Klient jest zobowiązany, numer rachunku bankowego, na który należy ją wpłacić) oraz informacje dotyczące spodziewanego terminu dostawy lub terminu i miejsca, gdzie Klient może odebrać zamówiony towar osobiście.

 9. Klient może wybrać następujące formy płatności:

  a) przy odbiorze;

  b) przedpłata na rachunek bankowy Sklepu.

 10. Ze względu na ograniczenie wartości kwoty pobrania przez przedstawiciela firmy kurierskiej, w przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostawy – przesyłka kurierska, forma płatności przy odbiorze nie jest dostępna w przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł brutto.

 11. Sklep zastrzega sobie możliwość żądania płatności wyłącznie w formie przedpłaty, w przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie Klienta oraz towarów przygotowywanych na jego specjalne życzenie. Informacja odnośnie dostępnych form płatności znajduje się w opisie każdego towaru.

 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  a) w przypadku dokonywania przedpłaty, z chwilą uznania rachunku bankowego Sklepu kwotą w wysokości wskazanej w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia,

  b) w przypadku płatności przy odbiorze, z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia.

 13. Wpłaty należności wskazanej w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia należy dokonać w ciągu 2 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 14. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych towarów, Sklep zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania towarów.

 15. W przypadku niedostępności w magazynie Sklepu lub u jego dostawców (w tym także producentów), części lub wszystkich towarów objętych ofertą zakupu złożoną przez Klienta lub w przypadku konieczności oczekiwania na nie przez okres dłuższy niż 14 dni, Klient jest informowany o stanie zamówienia i możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części oferty zakupu). Decyzję w kwestii anulowania oferty zakupu lub rezygnacji z określonych towarów Klient może przesłać na adres e-mail: sklep@budowlaniec.com.pl

 16. W przypadku, jeżeli Klient nie podejmie decyzji, o której mowa w ust. 15 w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o niedostępności towaru, złożona przez niego oferta zakupu, nie będzie przez Sklep rozpatrywana.

 17. Dokumentujący zakup paragon, a na życzenie Klienta faktura VAT, jest dołączany do wszystkich zamówionych towarów.


 

III. Płatności

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 2. Cena towaru jest wiążąca dla Klienta w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych i usuwania towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany cen towarów, po złożeniu przez Klienta oferty kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru, Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia w całości lub w części dotyczącej towaru, którego cena uległa zmianie.
 4. Ceny towarów, o których mowa w ust. 1, nie zawierają kosztów ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres.
 5. Sklep realizuje dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej ubezpieczoną przesyłką kurierską. Istnieje także możliwość osobistego odebrania przez Klienta towarów z magazynu Sklepu lub z magazynu dostawcy Sklepu (w tym także producenta).
 6. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Ceny te określone są przy każdym produkcie. W przypadku wybrania przez Klienta opcji „Odbiór osobisty” oraz wskazania przez Klienta jako miejsca odbioru towarów magazynu Sklepu bądź magazynu dostawcy Sklepu (w tym także producenta), Klient nie jest obciążany kosztami dostawy tego towaru.

 7. Sklep realizuje zamówienia, w których miejsce dostawy towarów znajduje się także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Europy. W takim przypadku koszty dostawy towarów są jednak inne niż określone w ust. 6. Ich wysokość jest uzależniona od miejsca dostawy zamówienia i jest podawana Klientowi w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia. Jeśli Klient nie akceptuje podanych kosztów dostawy, ma on możliwość anulowania złożonej oferty zakupu w ciągu 2 dni od dnia wysłania do niego potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia.
 8. Płatność za zamówiony towar należy uiścić na konto banku 


 

IV. Reklamacje

 1. Odbierając przesyłkę od kuriera Klient powinien sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych. W przypadku posiadania przez przesyłkę uszkodzeń mechanicznych, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera.

 2. Pokwitowanie odbioru jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za przesyłkę i jej stan przez Klienta.

 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym towarze, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@budowlaniec.com.pl

 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie przez Klienta na własny koszt reklamowanego towaru na adres Sklepu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. (Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki).

 5. W przypadku towarów wielkogabarytowych dopuszcza się możliwość rozpatrzenia reklamacji w miejscu składowania towaru, po wcześniejszej pisemnej akceptacji przez Sklep.

 6. Koszty, o których mowa w ust. 4, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


 

V. Zwroty

 1. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie budowlaniec.com.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

 1. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 2. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany tak by nie ulec zniszczeniu podczas transportu.

 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na rachunek bankowy, z którego Sklep otrzymał wpłatę lub rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru.

 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi.


 

VI. Dane osobowe

 1. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane także w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Podane przez Klienta dane osobowe, podlegają przetwarzaniu również po zakończeniu realizacji umowy w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.


 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej. Informacje dotyczące towarów prezentowane na stronach sklepu internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.


Przejdź do strony głównej

©'2015 BUDOWLANIEC ZAWADZKIE Przedsiębiorstwo Prywatne